Política de privacitat

PRIVACITAT
1. El responsable del tractament de les teves dades personals és la UNIÓ EXCURSIONISTA DE SABADELL, amb NIF G-58066598, amb adreça postal al carrer de La Salut, 14-16, 08202 de Sabadell i amb el correu electrònic: info@ues.cat. La UES està inscrita al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya amb el número 1651, i en el Registre Municipal d’entitats ciutadanes de Sabadell amb el número 84.
2. Tractem les dades personals dels nostres socis i sòcies amb la finalitat de gestionar la vinculació amb la nostra entitat i, en especial, el cobrament de les quotes de soci, l’organització
d’activitats i l’enviament de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).
3. No facilitem dades a tercers, excepte en casos que existeixi una obligació legal o bé si aquestes tenen relació directa amb la pròpia activitat i vinculació amb l’entitat i així es
requereixi (domiciliacions bancàries, inscripcions a activitats, prestacions de serveis, federacions, assegurances…). El soci/sòcia tindrà accés a aquestes condicions durant el procés d’inscripció. Així mateix, en els casos en els quals una persona inscrigui o beneficiï a terceres persones, es compromet de forma expressa a obtenir el consentiment d’aquestes terceres persones abans de comunicar les dades a la UES.
4. El document de formalització d’altes de nous socis, d’inscripcions, compres o contractació de serveis –tan presencial com web-, serà arxivat en una base de dades propietat de la UES.
5. La base legal per al tractament de dades és el consentiment del soci en el moment de donar-se d’alta a la nostra entitat (ja sigui presencialment com a través d’internet). En els casos dels no socis que participen en les nostres activitats les dades s’usaran únicament per aquella activitat en concret.
6. Les dades personals es conservaran fins a la finalització de la relació contractual i, posteriorment, durant els terminis legalment establerts.
7. Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió quan les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. També podràs sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular.
8. Podràs revocar el consentiment a l’enviament de comunicacions comercials i exercir els drets referits anteriorment, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@uescat o bé mitjançant un escrit a la Unió Excursionista de Sabadell. Anualment la nostra entitat és auditada per un correcte compliment de la Llei de Protecció de Dades.